Gå direkt till innehåll
Foto: Melker Dahlstrand
Foto: Melker Dahlstrand

Pressmeddelande -

Växjö nästa kommun att ingå partnerskap med En Frisk Generation

Växjö kommun satsar på ökad folkhälsa och rörelse för barn och ungdomar, samt möjligheter för en meningsfull fritid för barn och unga. De har tecknat ett partnerskap med fyra barn- och ungdomsföreningar som ska få ta del av 3,8 miljoner kronor. En Frisk Generation är en av föreningarna som ingår i satsningen.

Det ekonomiskt stödet ska användas till aktiviteter som är riktade till barn och ungdomar som inte är föreningsaktiva sedan tidigare, för att på så vis bidra till rörelseglädje och ökad integration. Samtliga aktiviteter ska vara kostnadsfria för alla deltagare.

- Det känns fantastisk att vi genom detta partnerskap kan vara en katalysator för ökad kunskap om hälsa, bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa och öppna upp för framtida föreningsdeltagande och engagemang. Då barn och ungdomars möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid bidrar till stärkta familjerelationer, ökad integration och tryggare bostadsområden är det här en viktig satsning för hela samhället, säger Monica Skagne, kommunchef i Växjö kommun.

En Frisk Generation kommer att starta upp två program inom ramen för satsningen i Växjö kommun, Familjeprogrammet för en mer jämlik hälsa i Braås och Öppna hälsofrämjande aktiviteter i Lammhult. 

- Utmaningarna med att få barn och unga i rörelse har aldrig varit större, föreningsidrotten tappar utövare och familjerna behöver ha hjälp med  att komma igång. Att ha möjlighet att hjälpa till med detta och att dessutom främja bra matvanor och skapa trygghet och en social gemenskap i närområdet känns extra viktigt just nu, säger Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare på En Frisk Generation.

Ämnen


Vi bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden.

Presskontakt

Janna Hellerup Ulvselius

Janna Hellerup Ulvselius

Presskontakt Generalsekreterare 0708-543588