Gå direkt till innehåll
Foto: Oskar Kihlborg
Foto: Oskar Kihlborg

Pressmeddelande -

Nu startar vi En Frisk Generation i Värnamo kommun

Till hösten kommer elever i klass två i Rörstorpsskolan och Rydaholms skola i Värnamo att tillsammans med sina familjer erbjudas hälsofrämjande aktiviteter. En hälsokoordinator och två gruppledare kommer att möta familjerna två gånger i veckan under ett skolår. Familjerna kommer att få prova på olika aktiviteter och vid avslutad aktivitet serveras en måltid i skolans matsal. Detta för att främja goda och hälsosamma matvanor.

Arbetet leds av projektet Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun (HUV). Visionen med HUV är att alla barn och unga ska ha en aktiv och hälsosam vardag. En Frisk Generation är en del av den satsningen i Värnamo.

- Tack vare Hjärt- lungfonden och vårt samarbete har vi kommit i kontakt med Norhedstiftelsen som tillsammans med Värnamo kommun gör denna viktiga satsning för en förbättrad folkhälsa möjlig. Barn som växer upp idag riskerar att få sämre hälsa än tidigare generationer. De vanor som man har med sig som barn följer ofta med livet ut, så det är viktigt med tidiga insatser, säger Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekreterare En Frisk Generation.

Hälsoprojektet blir verklighet tack vare Syskonen Inger och Sixten Norheds Stiftelse som bidrar med finansiering och kommer att vara ett bollplank under genomförandet.

- Tillsammans kan vi utveckla varandra, säger Ulf Sjölin, ledamot i styrelsen Syskonen Inger och Sixten Norheds Stiftelse i ett pressmeddelande från Värnamo kommun. kommun.varnamo.se

Sedan 2015 har Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet, tillsammans med Gisela Nyberg och Susanne Andermo utvärderat En Frisk Generation. Susanne Andermo, som är kvalitativ forskare i teamet, kommer att göra en studie av lärares och föräldrars upplevelser om hur interventionen i Värnamo påverkar bland annat familjernas livsstil och barnens inlärning.

Ämnen

Kategorier


En Frisk Generation är en ideell organisation som vill främja en mer jämlik hälsa genom att erbjuda barnfamiljer en aktiv gemenskap. Genom att implementera En Frisk Generations metod i en kommun ges fler barnfamiljer möjlighet till en bättre hälsa och en aktiv fritid. Det bidrar till att fler får känna trygghet, glädje och gemenskap. Det skapar ett mer rättvist samhälle där alla får vara med. Sedan starten 2011 har över 1 000 familjer deltagit i verksamheten. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden.

Presskontakt

Janna Hellerup Ulvselius

Janna Hellerup Ulvselius

Presskontakt Generalsekreterare 0708-543588