Gå direkt till innehåll
Låt inte barnen bli stillasittande
Låt inte barnen bli stillasittande

Pressmeddelande -

Bryt barns stillasittande!

Länk till film Känner ni igen er?

Barn är stilla i snitt 70 procent av sin vakna tid visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten. Sommarlovet är slut och många barn är hemma själva efter skolan, det är lätt att hamna framför skärmen. Tidigare forskning visar att det är på fritiden skärmtiden ökar och att när barn och föräldrar umgås är de ofta inaktiva. Men på ett enkelt sätt och med lite fantasi går det att aktivera hela familjen.

-Idag har varannan vuxen farligt dålig kondition och skillnaden är stor mellan olika grupper. Precis som mycket annat så tar barn efter sina föräldrars levnadsvanor, vi vet att aktiva föräldrar får aktiva barn. Den livsstil som etableras i barndomen följer ofta med livet ut. Att unga sitter stilla mer än 85-åringar är bara ett tecken på att utvecklingen går åt fel håll, säger Janna Hellerup Ulvselius, ordförande En Frisk Generation.

Lek och vardagsmotion har ofta ersatts av schemalagda aktiviteter som kräver att en tar sig till en viss plats t.ex. en sporthall, lekpark eller lekland. Den spontana rörelsen har minskat, särskilt i äldre åldrar, men det finns en rad olika saker som man kan hitta på där man råkar befinna sig. Hinderbana passar bra både i skogen och i stan, leka kull eller följa John, dansa, hjula, hoppa hopprep eller twist. Att cykla eller gå, istället för att åka bil och att alltid välja trappan ger mer effekt än en tror.

Fredrik Ingelsson är hälsokoordinator för En Frisk Generation i Ockelbo, Region Gävleborg. 

-För att få med sig barn gäller det att göra det roligt! De vill hellre leka sport än att idrotta. Se till att de har så kul att de glömmer att de blir trötta och svettiga. Anpassa aktiviteten så att alla kan vara med, använd t.ex. en mindre boll, hjälps åt i leken eller bilda lag i olika åldrar. Det blir så mycket roligare om alla gör det ihop!

Glöm inte spontanrörelsen och häng med på barnens villkor!
Hoppa hage på gatstenarna, spring till skolan, kör kull i mataffären, flossa i busskön eller kör höga knän i trappen.

En Frisk Generation
En Frisk Generation är en stiftelse som inspirerar barnfamiljer i områden med begränsade resurser att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. I samarbete med kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhälle och forskare arbetar En Frisk Generation förebyggande för att förbättra folkhälsan. Över 1 000 familjer har deltagit i En Frisk Generations nationella program. 

Källor: 
Barns och ungas rörelsemönster– Folkhälsomyndigheten
Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017 – GIH
De aktiva och de inaktiva– Centrum för idrottsforskning

Liv och hälsa– Region Uppsala

För med information kontakta:
Janna Hellerup Ulvselius, ordförande, En Frisk Generation, janna@enfriskgeneration.se, tel: 0708-54 35 88
Anja Nordenfelt, verksamhetschef, En risk Generation, anja@enfriskgeneration.se, tel: 0709-74 02 92
Magdalena Byléhn, kommunikationsansvarig, En Frisk Generation, magdalena@enfriskgeneration.se, tel: 0702-64 64 21

Ämnen


Insamlingsstiftelsen En Frisk Generation startade 2011. Syftet är att etablera långsiktiga och gångbara metoder för att påverka folkhälsan genom att i tidig ålder engagera och motivera barnfamiljer att hitta drivkraften till en aktiv och sund livsstil.

Presskontakt

Janna Hellerup Ulvselius

Janna Hellerup Ulvselius

Presskontakt Generalsekreterare 0708-543588