Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Med anledning av coronaviruset

En Frisk Generation värnar om en trygg verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande cronaviruset. Våra gruppaktiviteter fortsätter som vanligt så länge skolor och fritids har ordinarie verksamhet. Om skolor stängs för att hindra smittspridning kommer våra aktiviteter i aktuell skola att ställas in. Vi förstår att olika familjer väljer olika förhållningssätt och respekterar det. 

Visa omtanke och skydda dig själv och andra genom att tvätta händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder, hosta och nys i armvecket, stanna hemma om du har förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber även om du bara känner dig lite sjuk.

Om du känner dig frisk och har möjlighet så håll igång vardagsmotionen och anpassa den fysiska aktiviteten efter omständigheterna. 

Ämnen


Vi bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden.

Presskontakt

Janna Hellerup Ulvselius

Janna Hellerup Ulvselius

Presskontakt Generalsekreterare 0708-543588